תקנון מבצע כיריים אינדוקציה  gorenje –ספטמבר -אוקטובר 2019  

תקנון מבצע כיריים אינדוקציה  gorenje –ספטמבר -אוקטובר 2019  
חברת אלקטרודן סחר בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י תעניק הטבה ברכישת הצרכן כיריים מסדרת IQ של חברת גורניה  אשר ירכוש את המוצר בתקופת הפעילות  ממשווק מורשה והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.
הגדרות:
"תקופת הפעילות" - החל מיום 1.9.19  עד ליום 18.10.19 או עד גמר מלאי המוצרים שהוקצו למבצע, המוקדם מבין השניים.
"המוצר" כיריים אינדוקציה חכמות מסדרת  IQמדגמים:

IS846BG IS646ST / IS646BG /IS846ST/
"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים למכירת מוצרי גורניה כפי שתהיה מעודכנת מעת לעת באתר:  www.gorenje-il.co.il 
"צרכן" – לקוח אשר גילו מעל 18 שנה ורכש בתקופת המבצע את המוצר ממשווק מורשה .
"ההטבה"-פריט  אחד לבחירת הצרכן:  פלנצה גריל GPCI240R   -או- ווק שף CWWA01HC -                        או -סט סירים  3חלקים  . CWAL3/1BK
תנאים:

 1. מועד אספקת המוצר לבית הצרכן תהיה עד ליום 12.19.
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה, שמבוצעת בתקופת הפעילות אצל המשווק המורשה יוקלדו במלואם ובכלל זה תוקלד המתנה.
 3. הטבה אחת דהיינו פריט אחד מתוך ההטבה, כנגד רכישת המוצר.
 4. ההטבה אינה כוללת כפל מבצעים והנחות.
 5. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
 6. מחיר המוצר איננו כולל ההובלה- עלות הובלה בכפוף למחירון החברה.
 7. מחיר המוצר איננו כולל התקנה- עלות התקנה בכפוף למחירון החברה.
 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע בתקופה הקבועה בחוק ובכפוף לאמור בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המוצרים/מוצר וכן ההטבה הוחזר/ו בשלמותם/ו, ושכל חלקי המוצרים/מוצר שלמים ותקינים ושלא

נעשה בו/הם שימוש ובאריזתו המקורית.

 • במקרה בו יוחזר המוצר אך לא תוחזר ההטבה יחויב הלקוח במחיר הפריט לפי מחירון החברה .
 • במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .
 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. כללי
  • מינימום סך כמות מוצרים לכל דגם המופיע 25 יחידות.
  • מינימום סך כמות מתנות כוללת : 100 יחידות כאשר מינימום יחידות מההטבה המקסימאלית 20 יחידות.
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע את סך ההטבה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן אתה הטבה במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי ההזמנה לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
  • האחריות על המוצרים - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי אלקטרודן סחר בע"מ וכן ע"י קבוצת ח.י בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התע"ש 14 כפר סבא.