מבצע - קנה מסך UltraWide Gaming   LG וקבל ערכת אביזרים לגיימינג ** המבצע נגמר**

תקנון לקוחות: מבצע - קנה מסך UltraWide Gaming   LG וקבל ערכת אביזרים לגיימינג ** המבצע נגמר**
ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן:"ח.י." או "החברה")  מודיעה בזאת על עריכת מבצע לצרכנים שירכשו מסך ממשווק מורשה לפי הרשימה המפורטת להלן יקבלו ערכת אביזרים לגיימינג הכוללת אוזניות, מקלדת, עכבר ומשטח לעכבר והכל בהתאם לתקנון המבצע כמפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
1.הגדרות:
"תקופת המבצע" - המבצע יחל ב 10/09/2019 -ועד לתאריך  31/10/2019 או עד גמר מלאי המסכים או ההטבה המוקדם מבין השניים.
"המוצר" - מסך UltraWide Gaming    LG מהדגמים –

 • 34UC79G-B
 • 34UM69G-B

"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים כפי שתהיה מעת לעת באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il. 
"צרכן" – לקוח אשר גילו מעל 18 שנה ורכש בתקופת המבצע את המוצר ממשווק מורשה.
"ההטבה" או "ערכת אביזרים גיימינג"- ערכת אביזרים לגיימינג COMBO 4 in 1 הכוללת:

 • אוזניות : GAMING ON EAR STEREO ומיקרופון מובנה תאימות : PC / PS4 / XBOX הכולל בידוד רעשי רקע + כפתור MUTE  ו –VOLUME   מדגם : RGH100
 • מקלדת GAMING הכוללת תאורת RGB מלאה הניתנת לשינוי במגוון רחב של אפשרויות וצבעים מדגם :  TGK202
 • עכבר GAMING ארגונומי הכולל 7 מקשים ותאורת RGB משתנה מדגם : TGM106
  משטח GAMING לעכבר מידות 360X300X3 מ"מ מדגם : TMP200

            שווי המתנה : 299 ₪

            מק"ט המתנה: מק"ט : T-TGS003 LEGION 
2.תנאים:
2.באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה, שמבוצעת בתקופת המבצע אצל המשווק המורשה יוקלדו במלואם.
3.החברה תספק את ההטבה באופן הבא:

 • קבלת ההטבה בנקודת המכירה ברכישת המסך.
 • רכישה באתר סחר- הלקוח יקבל את ההטבה יחד עם המסך.
  ההטבה אינה כוללת כפל מבצעים והנחות.
  3.אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
  4.מחיר המוצר איננו כולל ההובלה- עלות הובלה בכפוף למחירון החברה.
  5.מחיר המוצר איננו כולל התקנה- עלות התקנה בכפוף למחירון החברה.
  3.ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק
  ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע בתקופה הקבועה בחוק ובכפוף לאמור בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:
 1. המוצרים/מוצר וכן ההטבה הוחזר/ו בשלמותם/ו, ושכל חלקי המוצרים/מוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו/הם שימוש ובאריזתו המקורית.
 2. במקרה בו יוחזר המוצר אך לא תוחזר ההטבה יחויב הלקוח במחיר הפריט לפי מחירון החברה .
 3. במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .
 4. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
  4.כללי
  1. מינימום יחידות מכל המוצרים למבצע: 200 יחידות.
  2. מינימום יחידות ההטבה למבצע: 200 יחידות.
  3. אחריות למסך: 3 שנים.
  4. אחריות להטבה: שנה אחת על ידי קבוצת ח.י.
  5. המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
  6. ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  8. המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:   hye.co.il.
  9. המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  11. החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את ההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
  12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
  13. ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התע"ש 14 כפר סבא.