מערכות מיזוג אוויר 2022 - Hisense

2022 מערכותמיזוג אוויר

Hi-FLEXi HSeries VRF יחידותחיצוניותמיני Series

Hi-FLEXi H Series Hi-FLEXi H Series H סדרה בעל יעלות גבוהה DC Inverter מדחס מחליף חום יעיל וחדשני מערכת ייעודית למניעת קיפאון מאוורר ייחודי השומר על סביבת עבודה בטמפרטורות נמוכות גריל חדשני המפחית באופן משמעותי את עוצמות הרעש מערכת הפרדת והחזרת שמן יעילות במיוחד מגוון מערכות הגנה ובקרה לשמירה מיטבית על המערכת מרחקי התקנה גבוהים וגמישים )54K Btu/h אפשרות התקנה ללא ריתוכים (עד VRF היא סדרת יחידות חיצוניות מיני Hi-FLEXi H שתוכננה 12 י HP ועד 3 י HP- במגוון תפוקות החל מ לתת מענה למגוון רחב של צרכים לצרכן הסופי. . חימום DB (-5ºC) - (50ºC( : : קירור 68-114 טווחי פעולה של דגמים | WD (-15ºC) - (15.5ºC) : חימום DB (-5ºC) - (46ºC( : קירור 28-54 טווחי פעולה של דגמים B 20ºC : \ חימום : תנאי פנים DB 35ºC תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 19ºC נתוני התפוקות עבור כל הדגמים נבדקו בתנאים הסטנדרטיים הבאים: קירור: תנאי פנים כ"ס HP 3 4 4 5 5 6 טון קירור TR 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 דגם AVW-28HJFH AVW-34HJFH AVW-38HJFH AVW-43HKFH AVW-48HKFH AVW-54HKFH מתח הזנה 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz פעולת קירור תפוקה kW 8.0 10.0 11.2 12.5 14.0 15.5 תפוקה kBtu/h 27.3 34.1 38.2 42.7 47.8 52.9 הספק מבוא kW 1.93 2.34 2.60 3.81 3.92 4.44 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.15 4.27 4.31 3.28 3.57 3.49 פעולת חימום תפוקה kW 9.5 11.2 12.5 14.0 16.0 18.0 תפוקה kBtu/h 32.4 38.2 42.7 47.8 54.6 61.4 הספק מבוא kW 2.37 3.01 2.78 3.68 4.03 4.74 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.01 3.72 4.50 3.80 3.97 3.80 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 1,642 2,437 3,178 2,649 3,178 3,531 רעש קירור \ חימום dB(A) 50/52 53/55 50/52 55/57 48/50 50/52 משקל משקל יחידה kg 65 73 93 84 103 103 מידות גובה mm 800 800 1,380 800 1,380 1,380 רוחב mm 950 950 950 950 950 950 עומק mm 370 370 370 370 370 370 צנרת גז inch 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 נוזל inch 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 מדחס סוג רוטורי רוטורי רוטורי רוטורי סקרול סקרול חיבור יחידות פנימיות מספר מירבי של חיבור יחידות פנימיות 5 6 9 8 11 11 רמת תפוקה מירבית % 50%-125% 50%-125% 50%-150% 50%-125% 50%-150% 50%-150% עיצוב \ תכנן צנרת הפרש גובה בין היחידה החיצונית ליחידות הפנימיות m (מעל ) 20 20 30 20 30 30 m (מתחת) 20 20 30 30 30 30 הפרש גובה בין היחידות הפנימיות m 3.5 3.5 10.0 3.5 10.0 10.0 אורך צנרת מירבי m 25 25 75 50 75 75 צריכת זרם מקסימלית A 19.5 27.5 28.0 16.2 16.2 16.2 מפסק הגנה - מאמ"ת חצי אוטומטי A (C) 20 32 32 3 X16 3 X16 3 X16 חתך כבל הזנה mm2 4.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0

WD (-20ºC) - (15.5ºC) WD : ם DB (-5ºC) - (50ºC) : \ קירור DB 7ºC ,WB 6ºC : \ תנאי חוץ DB הזנת מתח 1 Phase 220-240 50Hz 3 Phase 380-415 50Hz 3 Phase 380-415 50Hz 3 Phase 380-415 50Hz כ"ס 3HP 4HP 5HP 5HP 5/6HP 8/10/12HP )L1( אורך צנרת מרבי 30 40 60 60 120 250 )L2( אורך קו מרבי 25 25 50 50 75 100 )L3( אורך קו מרבי לאחר המפצל הראשון 10 15 20 20 30 40 הפרש גובה בין יחידות חיצוניות ליחידות פנימיות )H1( כאשר יחידה חיצונית גבוהה יותר 20 20 20 30 30 50 )H2( כאשר יחידה חצונית נמוכה יותר 20 20 20 20 30 40 )H3( הפרש גובה בין יחידות פנימיות 3.5 3.5 3.5 3.5 15 15 כל המידות במטרים. מטר, יש להתיעץ עם מחלקת ההנדסה לקבלת אישורים. 90 - בחלק מהדגמים ניתן להרחיב את טווחי הפרשי הגבהים עד ל הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידה פנימית )H1( יחידה חיצונית גבוהה יותר )H2( יחידה חיצונית נמוכה יותר )L1( אורך צנרת כללי )L2( אורך צנרת בקו הארוך ביותר )L3( אורך קו מרבי לאחר המפצל הראשון )H3( הפרש גובה בין היחידות הפנימיות 7 8 9 10 12 5.7 6.4 7.0 8.0 9.5 AVW-68HKFH1 AVW-76HKFH1 AVW-84HKFH1 AVW-96HKFH1 AVW-114HKFH1 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 20.0 22.4 24.5 28.0 33.5 68.2 76.5 83.6 95.6 114.3 5.63 6.37 7.78 7.75 10.30 3.55 3.52 3.15 3.61 3.25 22.0 25.0 26.0 31.5 37.5 75.0 85.3 88.7 107.5 128.0 5.09 5.84 6.84 7.00 10.00 4.32 4.28 3.80 4.50 3.75 4,485 4,485 4,485 5,297 5,297 57/58 57/58 57/58 58/59 59/60 123 124 125 145 172 1,380 1,380 1,380 1,650 1,650 950 950 950 1,100 1,100 370 370 370 390 390 3/4 3/4 3/4 7/8 1 1/8 3/8 3/8 3/ 8 1/2 1/2 רוטורי רוטורי רוטורי רוטורי רוטורי 15 15 15 17 19 50%-150% 50%-150% 50%-130% 50%-150% 50%-150% 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 150 150 150 250 250 22.0 22.0 22.0 26.0 26.0 3X25 3X25 3X25 3X32 3X32 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 מרחקי צנרת והפרשי גבהים

HisenseHi-FLEXi Smavo 5 - דור Heat Pump יחידותחיצוניות

Hi-FLEXi S mavo Series Hi-FLEXi S mavo Series S mavo יחידה חיצונית בודדת DC מנוע מדחס גלילה דור חדש צריכת אנרגיה יעילה שמירת מפלס שמן משופרת פתרון משופר להגנה מפני קורוזיה אמצעי הגנה חשמליים ואלקטרו מגנטיים אמצעי בטיחות מתקדמים מערכת אבחון והגנה עצמית מחליף חום יעיל במיוחד היא סדרת יחידות חיצוניות Hi-FLEXi S mavo 8HP- בעלת יכולת קומבינציות רחבה במיוחד מ . הסדרה כוללת את מדחס הגלילה 112HP עד המתקדם ביותר שיצרנו, המייצר תפוקות גבוהות במיוחד ביעילות אנרגטית גבוהה. הפרש גובה בין יחיד | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה , ערכי הרעש הנ"ל נמדדים בתא א WB (-25ºC) - (16.5ºC) : חימום DB (-5ºC) - (52ºC) : טווחי פעולה: קירור | DB 7ºC ,WB 6ºC : תנאי חוץ כ"ס 8HP 10HP 12HP טון קירור TR 6.4 8.0 9.5 דגם AVWT-76HKFSE AVWT-96HKFSE AVWT-114HKFSE קומבינציה / / / פעולת קירור תפוקה kW 22.4 28.0 33.5 תפוקה kBtu/h 76.4 95.5 114.3 הספק מבוא kW 4.81 6.64 8.00 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.66 4.22 4.19 פעולת חימום תפוקה kW 25.0 31.5 37.5 תפוקה kBtu/h 85.3 107.5 128.0 הספק מבוא kW 5.15 6.82 8.54 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.85 4.62 4.39 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 6,463 6,463 6,463 רעש מצב נורמלי dB(A) 59 61 61 מצב שקט 42 42 44 משקל משקל יחידה kg 218 220 222 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 950 950 950 עומק mm 750 750 750 צנרת גז inch 3/4 7/8 1 1/8 נוזל inch 3/8 3/8 1/2 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 13 16 19 זרם מקסימלי A 17.0 22.3 25.5 מפסק הגנה - מאמ"ת חצי אוטומטי A (C) 3x16 3x25 3x25 חתך כבל הזנה תלת פאזי mm2 4.0 6.0 6.0

DB 20ºC : חימום: תנאי פנים DB 35ºC תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 19ºC נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטיים הבאים: קירור: תנאי פנים | 1,000m - , אורך צנרת מרבי 30m - דות פנימיות 50%-150% - טווח התפוקות | 110Pa - לחץ סטאטי | ממפלס הרצפה 1.5m - ממשטח כיסוי השירות ו 1m : אנכי ללא הד מוחזר, ולכן יש לכלול את ההשפעה של ההד המשתקף בזירה, נקודת מדידה 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 14.2 15.9 17.5 19.3 20.6 22.7 AVWT-170HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE / / / / / / 50.0 56.0 61.5 68.0 72.5 80.0 170.6 191.1 209.8 232.0 247.4 273.0 14.12 15.47 17.93 20.00 20.95 24.24 3.54 3.62 3.43 3.40 3.46 3.30 56.0 63.0 69.0 75.0 80.0 90.0 191.1 215.0 235.4 255.9 273.0 307.1 14.89 16.45 18.80 20.83 22.10 25.71 3.76 3.83 3.67 3.60 3.62 3.50 7,063 9,429 10,454 10,454 12,361 12,361 63 63 64 65 66 67 46 47 48 48 50 50 293 363 364 365 389 390 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,210 1,350 1,350 1,350 1,600 1,600 750 750 750 750 750 750 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 29 33 36 40 43 47 36.7 45.1 50.1 54.3 57.2 59.0 3x40 3x50 3x50 3x63 3x63 3x63 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14HP 16HP 11.4 12.8 AVWT-136HKFSE AVWT-154HKFSE / / 40.0 45.0 136.5 153.5 10.39 12.33 3.85 3.65 45.0 50.0 153.5 170.6 10.90 12.25 4.13 4.08 7,063 7,063 62 62 44 45 270 271 1,730 1,730 1,210 1,210 750 750 1 1/8 1 1/8 1/2 1/2 23 26 29.4 33.3 3x32 3x32 6.0 10.0

Hi-FLEXi S mavo Series S mavo יחידות חיצוניות 2 קומבינציית כ"ס 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40HP טון קירור TR 24.2 25.6 27.0 28.4 30.1 31.7 דגם AVWT-290HKFSE AVWT-308HKFSE AVWT-324HKFSE AVWT-340HKFSE AVWT-360HKFSE AVWT-382HKFSE קומבינציה AVWT-136HKFSE AVWT-154HKFSE AVWT-154HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-154HKFSE AVWT-154HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-212HKFSE / / / / / / פעולת קירור תפוקה kW 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 111.5 תפוקה kBtu/h 290.0 307.0 324.1 341.2 361.7 380.4 הספק מבוא kW 22.72 24.66 26.45 28.24 29.59 32.05 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.74 3.65 3.59 3.54 3.58 3.48 פעולת חימום תפוקה kW 95.0 100.0 106.0 112.0 119.0 125.0 תפוקה kBtu/h 324.1 341.2 361.7 382.2 406.1 426.5 הספק מבוא kW 23.15 24.5 27.14 29.78 31.34 33.69 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.10 4.08 3.91 3.76 3.80 3.71 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 14,126 14,126 14,126 14,126 16,493 17,517 רעש מצב נורמלי dB(A) 65 65 66 66 66 67 מצב שקט 48 48 49 49 50 50 משקל משקל יחידה kg 270+271 271+271 271+293 293+293 293+363 293+364 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 1,210+1,210 1,210+1,210 1,210+1,210 1,210+1,210 1,210+1,350 1,210+1,350 צנרת עומק mm 750 750 750 750 750 750 גז inch 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 נוזל inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 49 52 55 59 62 64 נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטי | 1,000m - , אורך צנרת מרבי 30m - הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה , ערכי הרעש הנ"ל נמדדים בתא אנכי ללא הד מוחזר, ולכן יש לכלול את ההשפעה של ההד המשתקף בזירה, נקודת מדידה: WB (-25ºC) - (16.5ºC) : חימום DB (-5ºC) - (52ºC) : טווחי פעולה: קירור | DB 7ºC ,WB 6ºC : תנאי חוץ

42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP 54HP 56HP 33.6 35.3 36.8 38.7 40.0 42.1 43.4 45.5 AVWT-402HKFSE AVWT-422HKFSE AVWT-444HKFSE AVWT-464HKFSE AVWT-482HKFSE AVWT-504HKFSE AVWT-522HKFSE AVWT-544HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE / / / / / / / / 118.0 124.0 129.5 136.0 140.5 148.0 152.5 160.0 402.6 423.1 441.8 464.0 479.4 505.0 520.4 546.0 34.12 35.47 37.93 40.00 40.95 44.24 45.19 48.48 3.46 3.50 3.41 3.40 3.43 3.35 3.37 3.30 131.0 138.0 144.0 150.0 155.0 165.0 170.0 180.0 447.0 470.9 491.3 511.8 528.9 563.0 580.1 614.2 35.72 37.28 39.63 41.66 42.93 46.54 47.81 51.42 3.67 3.70 3.63 3.60 3.61 3.55 3.56 3.50 17,517 19,883 20,907 20,907 22,814 22,814 24,721 24,721 67 67 68 68 69 69 70 70 50 51 51 51 52 52 53 53 293+365 363+365 364+365 365+365 365+389 365+390 389+390 390+390 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,210+1,350 1,350+1,350 1,350+1,350 1,350+1,350 1,350+1,600 1,350+1,600 1,600+1,600 1,600+1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 64 64 64 64 64 64 64 64 DB 20ºC : חימום: תנאי פנים DB 35ºC תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 19ºC יים הבאים: קירור: תנאי פנים 50%-150% - טווח התפוקות | 110Pa - לחץ סטאטי | ממפלס הרצפה 1.5m - ממשטח כיסוי השירות ו 1m

Hi-FLEXi S mavo Series S mavo יחידות חיצוניות 3 קומבינציית 66HP 68HP 52.9 54.6 AVWT-634HKFSE AVWT-654HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE / / 186.0 192.0 634.8 655.1 54.12 55.47 3.44 3.46 206.0 213.0 702.9 726.8 56.55 58.11 3.64 3.67 27,970 30,336 69 69 52 52 293+365+365 363+365+365 1,730 1,730 1,210+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350 750 750 1 3/4 2 1/8 7/8 1 1/8 64 64 כ"ס 58HP 60HP 62HP 64HP טון קירור TR 45.9 47.8 49.5 51.0 דגם AVWT-552HKFSE AVWT-572HKFSE AVWT-592HKFSE AVWT-614HKFSE קומבינציה AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-170HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE / / / / פעולת קירור תפוקה kW 161.5 168.0 174.0 179.5 תפוקה kBtu/h 551.0 573.3 593.8 612.5 הספק מבוא kW 46.17 48.24 49.59 52.05 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.50 3.48 3.51 3.45 פעולת חימום תפוקה kW 181.0 187.0 194.0 200.0 תפוקה kBtu/h 617.6 638.1 662.0 682.4 הספק מבוא kW 48.58 50.61 52.17 54.52 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.73 3.69 3.72 3.67 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 24,580 24,580 26,946 27,970 רעש מצב נורמלי dB(A) 68 69 69 69 מצב שקט 52 52 52 52 משקל משקל יחידה kg 293+293+364 293+293+365 293+363+365 293+364+365 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 1,210+1,210+1,350 1,210+1,210+1,350 1,210+1,350+1,350 1,210+1,350+1,350 עומק mm 750 750 750 750 צנרת גז inch 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 נוזל inch 7/8 7/8 7/8 7/8 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 64 64 64 64 נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרט | 1,000m - , אורך צנרת מרבי 30m - הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה , ערכי הרעש הנ"ל נמדדים בתא אנכי ללא הד מוחזר, ולכן יש לכלול את ההשפעה של ההד המשתקף בזירה, נקודת מדידה: WB (-25ºC) - (16.5ºC) : חימום DB (-5ºC) - (52ºC) : טווחי פעולה: קירור | DB 7ºC ,WB 6ºC : תנאי חוץ

70HP 72HP 74HP 76HP 78HP 80HP 82HP 84HP 56.2 58.0 59.3 60.6 62.7 64.8 66.1 68.2 AVWT-676HKFSE AVWT-696HKFSE AVWT-714HKFSE AVWT-732HKFSE AVWT-754HKFSE AVWT-776HKFSE AVWT-794HKFSE AVWT-816HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE / / / / / / / / 197.5 204.0 208.5 213.0 220.5 228.0 232.5 240.0 673.8 696.0 711.4 726.8 752.4 778.0 793.4 819.0 57.93 60.00 60.95 61.90 65.19 68.48 69.43 72.72 3.41 3.40 3.42 3.44 3.38 3.33 3.35 3.30 219.0 225.0 230.0 235.0 245.0 255.0 260.0 270.0 747.2 767.7 784.8 801.9 836.0 870.1 887.2 921.3 60.46 62.49 63.76 65.03 68.64 72.25 73.52 77.13 3.62 3.60 3.61 3.61 3.57 3.53 3.54 3.50 31,361 31,361 33,268 35,175 35,175 35,175 37,082 37,082 69 70 70 70 71 71 71 72 53 53 54 54 54 54 55 55 364+365+365 365+365+365 365+365+389 365+389+389 365+389+390 390+390+365 390+390+389 390+390+390 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,600 1,350+1,600+1,600 1,350+1,600+1,600 1,600+1,600+1,350 ,600+1,600+1,600 1,600+1,600+1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 64 64 64 64 64 64 64 64 DB 20ºC : חימום: תנאי פנים DB 35ºC תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 19ºC טיים הבאים: קירור: תנאי פנים 50%-150% - טווח התפוקות | 110Pa - לחץ סטאטי | ממפלס הרצפה 1.5m - ממשטח כיסוי השירות ו 1m :

Hi-FLEXi S mavo Series S mavo יחידות חיצוניות 4 קומבינציית כ"ס 86HP 88HP 90HP 92HP 94HP 96HP טון קירור TR 68.7 70.5 72.1 73.9 75.5 77.3 דגם AVWT-824HKFSE AVWT-844HKFSE AVWT-866HKFSE AVWT-886HKFSE AVWT-908HKFSE AVWT-928HKFSE קומבינציה AVWT-190HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-190HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-212HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE פעולת קירור תפוקה kW 241.5 248.0 253.5 260.0 265.5 272.0 תפוקה kBtu/h 824.0 846.4 864.9 887.1 905.8 928.0 הספק מבוא kW 68.87 70.94 73.4 75.47 77.93 80.00 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.51 3.50 3.45 3.45 3.41 3.40 פעולת חימום תפוקה kW 270.0 276.0 282.0 288.0 294.0 300.0 תפוקה kBtu/h 921.3 941.8 962.2 982.7 1,003.1 1,023.6 הספק מבוא kW 72.53 74.56 76.91 78.94 81.29 83.32 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.76 3.70 3.67 3.65 3.62 3.60 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 39,766 39,766 40,790 40,790 41,814 41,814 רעש מצב נורמלי dB(A) 70 70 70 71 71 71 מצב שקט 54 54 54 54 54 54 משקל משקל יחידה kg 363+363+364+365 363+363+365+365 363+364+365+365 363+365+365+365 364+365+365+365 365+365+365+365 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 עומק mm 750 750 750 750 750 750 צנרת גז inch 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 נוזל inch 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 64 64 64 64 64 64 נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטי | 1,000m - , אורך צנרת מרבי 30m - הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה m : , ערכי הרעש הנ"ל נמדדים בתא אנכי ללא הד מוחזר, ולכן יש לכלול את ההשפעה של ההד המשתקף בזירה, נקודת מדידה WB (-25ºC) - (16.5ºC) : חימום DB (-5ºC) - (52ºC) : טווחי פעולה: קירור | DB 7ºC ,WB 6ºC : תנאי חוץ

98HP 100HP 102HP 104HP 106HP 108HP 110HP 112HP 78.6 80.8 82.0 84.2 85.4 87.6 88.9 91.0 AVWT-946HKFSE AVWT-968HKFSE AVWT-986HKFSE AVWT-1008HKFSE AVWT-1026HKFSE AVWT-1048HKFSE AVWT-1066HKFSE AVWT-1088HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-232HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-250HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE AVWT-272HKFSE 276.5 284.0 288.5 296.0 300.5 308.0 312.5 320.0 943.4 969.0 982.7 1,010.0 1,025.4 1,051.0 1,066.4 1,092.0 80.95 84.24 85.19 88.48 89.43 92.72 93.67 96.96 3.42 3.37 3.39 3.35 3.36 3.32 3.34 3.30 305.0 315.0 320.00 330.0 335.0 345.0 350.0 360.0 1,040.7 1,074.8 1,088.0 1,126.0 1,143.1 1,177.2 1,194.3 1,228.4 84.59 88.20 89.47 93.08 94.35 97.96 99.23 102.84 3.61 3.57 3.58 3.55 3.55 3.52 3.53 3.50 43,721 43,721 45,628 45,628 47,535 47,535 49,442 49,442 71 72 72 72 72 73 73 73 55 55 55 55 56 56 56 56 365+365+365+389 365+365+365+390 365+365+389+390 365+365+390+390 365+389+390+390 365+390+390+390 389+390+390+390 390+390+390+390 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,350+1,350+1,350+1,600 1,350+1,350+1,350+1,600 1,350+1,350+1,600+1,600 1,350+1,350+1,600+1,600 1,350+1,600+1,600+1,600 1,350+1,600+1,600+1,600 1,600+1,600+,1600+1,600 1,600+1,600+,1600+1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 64 64 64 64 64 64 64 64 DB 20ºC : חימום: תנאי פנים DB 35ºC תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 19ºC יים הבאים: קירור: תנאי פנים 50%-150% - טווח התפוקות | 110Pa - לחץ סטאטי | ממפלס הרצפה 1.5m - ממשטח כיסוי השירות ו 1m

דגם HZX-2.0AEC HZX-4.0AEC HZX-6.0AEC HZX-10.0AEC HZX-20.0AEC HZX-30.0AEC AHU תפוקה נומינלית HP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 תפוקה מערכת מחליף חום מותרת (גבוה \ בינוני \ נמוך) קירור kW 4.0 7.1 11.2 16.0 20.0 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 69.0 73.0 80.0 kW 5.0 9.0 14.0 20.0 25.0 30.0 35.0 43.0 48.0 52.0 58.0 65.0 71.0 76.0 82.0 kW 5.6 11.2 16.0 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 69.0 73.0 80.0 85.0 חימום kW 4.5 8.0 12.5 17.9 22.4 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 77.5 82.5 90.0 kW 5.6 10.0 16.0 22.4 28.0 33.5 40.0 47.5 53.0 60.0 66.0 75.0 79.0 86.0 92.0 kW 7.1 12.5 18.0 25.0 31.5 37.5 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 77.5 82.5 90.0 95.0 נפח מחליף חום מינימלי dm\3 0.57 1.03 1.92 2.92 3.89 4.76 5.85 6.79 7.57 8.47 9.04 9.50 10.39 11.39 12.36 מקסימלי dm\3 1.16 2.37 2.92 3.89 4.76 5.91 6.89 8.00 8.92 9.97 11.13 12.34 12.89 13.86 14.73 שווה ערך תפוקת יחידה HP 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 הזנת מתח 1 Phase 220-240 V 50Hz דגם יחידת קופסת בקרה HZX-AEC/1 דגם יחידת הרחבה שסתום HZX2.0AEC/2 HZX4.0AEC/2 HZX6.0AEC/2 HZX-10.0AEC/2 HZX-20.0AEC/2 HZX-20.0AEC/2 2 set קיט לחיבור יחידות חיצוניות ליחידות טיפול אוויר תנאי עבודה בקירור בחימום טמפרטורת כניסת אוויר יחידה פנימית DB 27 ﬤ C, WB 19 ﬤ C DB 20 ﬤ C טמפרטורת כניסת אוויר יחידה חיצונית DB 35 ﬤ C DB 7 ﬤ C, WB 6 ﬤ C בקר קווי קופסת שליטה ובקרה יחידת טיפול אוויר שסתום התפשטות

קווי צנרת ארוכים במיוחד בעזרת קווי צנרת ארוכים והפרשי גבהים של עד , מתאפשרת התקנה גמישה במיוחד 90m מקסימום הפרשי גובה בין יחידות חוץ ליחידות פנים הפרשי גובה עד בין יחידות הפנים 30m אורך צנרת מהמפצל הראשון 90m עד ועד יחידת הפנים הרחוקה ביותר מרחק בין יחידות חוץ 10m עד כאשר היחידה החיצונית נמוכה מהפנימית 40m (90*) 165m עד לקו צינור אחד *למידע נוסף וחריגות גבהים - ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה כאשר היחידה החיצונית גבוהה מיחידת הפנים 50m (90*)

Hi-FLEXi SHeat Recovery Series Heat Recovery יחידותחיצוניות Series S-HR

Hi-FLEXi S Heat Recovery Series פתרון מלא לחסכון ויעילות אנרגטית חימום וקרור בו זמנית DC מנוע מדחס גלילה דור חדש צריכת אנרגיה יעילה שמירת מפלס שמן משופרת פתרון משופר להגנה מפני קורוזיה אמצעי הגנה חשמליים ואלקטרו מגנטיים אמצעי בטיחות מתקדמים מערכת אבחון והגנה עצמית מחליף חום יעיל במיוחד כ"ס HP 8HP 10HP 12HP טון קירור TR 6.4 8.0 9.5 דגם AVWT-76FKFSA AVWT-96FKFSA AVWT-114FKFSA קומבינציה / / / פעולת קירור תפוקה kW 22.4 28.0 33.5 תפוקה kBtu/h 76.4 95.5 114.3 הספק מבוא kW 4.87 6.75 8.09 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.60 4.15 4.14 פעולת חימום תפוקה kW 25.0 31.5 37.5 תפוקה kBtu/h 85.3 107.5 128.0 הספק מבוא kW 5.20 6.77 9.17 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.81 4.65 4.09 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 6,463 6,463 6,463 רעש רמת לחץ קול dB(A) 59 60 62 משקל משקל יחידה kg 226 227 246 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 950 950 950 עומק mm 750 750 750 תפעול מערכת שיחזור חום צנרת גז לחץ נמוך inch 3/4 7/8 1 1/8 צנרת גז לחץ גבוה \ נמוך inch 7/8 3/4 7/8 צנרת נוזל inch 3/8 3/8 1/2 משאבת חום מערכת הפעלה צנרת גז inch 3/4 5/8 1 1/8 צנרת נוזל inch 3/8 3/8 1/2 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 13 16 19 זרם מקסימלי A 17.5 22.5 23.5 מפסק הגנה - מאמ"ת חצי אוטומטי A (C) 3x16 3x25 3x25 חתך כבל הזנה תלת פאזי mm2 4.0 6.0 6.0 Hi-FLEXi S Heat Recovery Series S HR יחידה חיצונית 165m אורך צנרת מרבי | 15m – הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה יכולות הקירור והחימום הנ"ל מראות | B על פי נספח EN14511 ערכי הרעש הנ"ל נמדדו תחת תקן בינלאומי | WB (-25ºC) - (16.5ºC( : חימום | DB (-10ºC)-(52ºC( טווחי פעולה: קירור היא סדרת יחידות חיצוניות Hi FLEXi S Heat Recovery בעלת יכולת Heat Recovery חדשה בטכנולוגית , הסדרה 112HP עד 8HP- קומבינציות רחבה במיוחד מ כוללת את מדחס הגלילה המתקדם ביותר שיצרנו המאפשר תפוקות גבוהות ביעלות אנרגטית מיטבית.

14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 11.4 12.8 14.2 15.9 17.5 19.3 20.6 22.7 AVWT-136FKFSA AVWT-154FKFSA AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA / / / / / / / / 40.0 45.0 50.0 56.0 61.5 68.0 72.5 80.0 136.5 153.5 170.6 191.1 209.8 232.0 247.4 273.0 10.26 12.16 14.04 15.60 18.04 20.61 21.90 24.24 3.90 3.70 3.56 3.59 3.41 3.30 3.31 3.30 45.0 50.0 56.0 63.0 69.0 75.0 80.0 90.0 153.5 170.6 191.1 215.0 235.4 255.9 273.0 307.1 10.82 12.14 14.74 16.54 18.80 21.43 22.35 26.01 4.16 4.12 3.80 3.81 3.67 3.50 3.58 3.46 7,063 7,063 7,063 9,429 10,453 10,453 12,360 12,360 62 62 62 63 64 66 67 67 289 290 349 369 377 378 400 401 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,210 1,210 1,210 1,350 1,350 1,350 1,600 1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 23 26 29 33 36 40 43 47 28.6 33.0 38.6 44.5 49.8 52.4 56.9 58.2 3x32 3x32 3x40 3x50 3x50 3x63 3x63 3x63 6.0 10.0 10.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 .DB 7ºC \ WB 6ºC : תנאי חוץ DB 20ºC חימום: תנאי פנים DB 35ºC : תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 19ºC נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטיים: קירור: תנאי פנים | 110 י Pa : לחץ סטטי | 200% רמת תפוקה מרבית | של היחידות הפנימיות 100% ת את היכולות כאשר היחידה החיצונית מופעלת עם דירוג

Hi-FLEXi S Heat Recovery Series S HR יחידות חיצוניות 2 קומבינציית כ"ס HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40HP טון קירור TR 24.2 25.6 27.0 28.4 30.1 31.7 דגם AVWT-290FKFSA AVWT-308FKFSA AVWT-324FKFSA AVWT-344FKFSA AVWT-360FKFSA AVWT-380FKFSA קומבינציה AVWT-136FKFSA AVWT-154FKFSA AVWT-154FKFSA AVWT-154FKFSA AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-154FKFSA AVWT-154FKFSA AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA / / / / / / פעולת קירור תפוקה kW 85.0 90.0 95.0 101.0 106.0 112.0 תפוקה kBtu/h 290.0 307.1 324.1 344.6 361.7 382.1 הספק מבוא kW 22.41 24.32 26.20 27.75 29.64 31.20 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.79 3.70 3.63 3.64 3.58 3.59 פעולת חימום תפוקה kW 95.0 100.0 106.0 113.0 119.0 126.0 תפוקה kBtu/h 324.1 341.2 361.7 385.6 406.0 429.9 הספק מבוא kW 22.95 24.27 26.82 28.62 31.27 33.07 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 4.14 4.12 3.95 3.95 3.81 3.81 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 14,126 14,126 14,126 16,492 16,492 18,858 רעש רמת לחץ קול dB(A) 67 67 67 67 67 67 משקל משקל יחידה kg 289+290 290+290 290+349 290+369 349+369 369+369 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 1,210+1,210 1,210+1,210 1,210+1,210 1,210+,1350 1,210+1,350 1,350+1,350 עומק mm 750 750 750 750 750 750 תפעול מערכת שיחזור חום צנרת גז לחץ נמוך inch 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 צנרת גז לחץ גבוה \ נמוך inch 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 צנרת נוזל inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 משאבת חום מערכת הפעלה צנרת גז inch 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 צנרת נוזל inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 50 53 56 59 64 64 B 27ºC \ WB 19ºC נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטיים: קירור: תנאי פנים | 165m אורך צנרת מרבי | 15m – הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה של היחידות הפנימיו 100% יכולות הקירור והחימום הנ"ל מראות את היכולות כאשר היחידה החיצונית מופעלת עם דירוג | B על פי נספח EN14511 ערכי הרעש הנ"ל נמדדו תחת תקן בינלאומי | WB (-25ºC) - (16.5ºC( : חימום | DB (-10ºC)-(52ºC( טווחי פעולה: קירור

42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP 54HP 56HP 33.6 35.3 36.8 38.7 40.0 42.1 43.4 45.5 AVWT-402FKFSA AVWT-422FKFSA AVWT-444FKFSA AVWT-464FKFSA AVWT-482FKFSA AVWT-504FKFSA AVWT-522FKFSA AVWT-544FKFSA AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA / / / / / / / / 118.0 124.0 129.5 136.0 140.5 148.0 152.5 160.0 402.6 423.1 441.9 464.0 479.4 505.0 520.3 545.9 34.60 36.15 38.63 41.21 42.51 44.85 46.15 48.48 3.41 3.43 3.35 3.30 3.31 3.30 3.30 3.30 131.0 138.0 144.0 150.0 155.0 165.0 170.0 180.0 447.0 470.9 491.3 511.8 528.9 563.0 580.0 614.2 36.12 37.92 40.21 42.86 43.77 47.44 48.33 52.02 3.63 3.64 3.58 3.50 3.54 3.48 3.52 3.46 17,516 19,882 20,906 20,906 22,813 22,813 24,720 24,720 67 68 68 69 70 70 70 70 349+378 369+378 377+378 378+378 378+400 378+401 400+401 401+401 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,210+1,350 1,350+1,350 1,350+1,350 1,350+1,350 1,350+1,600 1,350+1,600 1,600+1,600 1,600+1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 64 64 64 64 64 64 64 64 .DB 7ºC \ WB 6ºC : תנאי חוץ DB 20ºC חימום: תנאי פנים DB 35ºC : תנאי חוץ DB 110 י Pa : לחץ סטטי | 200% רמת תפוקה מרבית | ות

Hi-FLEXi S Heat Recovery Series S HR יחידות חיצוניות 3 קומבינציית כ"ס HP 58HP 60HP 62HP 64HP 66HP 68HP טון קירור TR 45.9 47.8 49.5 51.0 52.9 54.6 דגם AVWT-552FKFSA AVWT-570FKFSA AVWT-592FKFSA AVWT-612FKFSA AVWT-634FKFSA AVWT-654FKFSA קומבינציה AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-170FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA / / / / / / פעולת קירור תפוקה kW 161.5 168.0 174.0 180.0 185.5 192.0 תפוקה kBtu/h 551.0 573.2 593.7 614.2 632.9 655.1 הספק מבוא kW 46.11 46.80 50.18 51.72 54.18 56.73 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.50 3.59 3.47 3.48 3.42 3.38 פעולת חימום תפוקה kW 181.0 189.0 194.0 201.0 207.0 213.0 תפוקה kBtu/h 617.6 644.9 661.9 685.8 706.3 726.8 הספק מבוא kW 48.27 49.61 52.64 54.43 56.72 59.33 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.75 3.81 3.69 3.69 3.65 3.59 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 24,579 28,287 26,945 29,311 30,335 30,335 רעש רמת לחץ קול dB(A) 70 70 70 70 70 70 משקל משקל יחידה kg 349+349+377 369+369+369 349+369+378 369+369+378 393+377+378 369+378+378 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 1,210+1,210+1,350 1,350+1,350+1,350 1,210+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350 0 עומק mm 750 750 750 750 750 750 תפעול מערכת שיחזור חום צנרת גז לחץ נמוך inch 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 2 1/8 צנרת גז לחץ גבוה \ נמוך inch 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 3/4 צנרת נוזל inch 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1/8 משאבת חום מערכת הפעלה צנרת גז inch 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 2 1/8 צנרת נוזל inch 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1/8 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 64 64 64 64 64 64 1 1/8 WB 19ºC נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטיים: קירור: תנאי פנים | 165m אורך צנרת מרבי | 15m – הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה של היחידות 100% יכולות הקירור והחימום הנ"ל מראות את היכולות כאשר היחידה החיצונית מופעלת עם דירוג | B על פי נספח EN14511 ערכי הרעש הנ"ל נמדדו תחת תקן בינלאומי | WB (-25ºC) - (16.5ºC( : חימום | DB (-10ºC)-(52ºC( טווחי פעולה: קירור

70HP 72HP 74HP 76HP 78HP 80HP 82HP 84HP 56.2 58.0 59.3 60.6 62.7 64.8 66.1 68.2 AVWT-676FKFSA AVWT-696FKFSA AVWT-714FKFSA AVWT-732FKFSA AVWT-754FKFSA AVWT-776FKFSA AVWT-794FKFSA AVWT-816FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA / / / / / / / / 197.5 204.0 208.5 213.0 220.5 228.0 232.5 240.0 673.9 696.0 711.4 726.8 752.3 777.9 793.3 818.9 59.23 61.82 63.11 64.41 66.75 69.09 70.39 72.73 3.33 3.30 3.30 3.31 3.30 3.30 3.30 3.30 219.0 225.0 230.0 235.0 245.0 255.0 260.0 270.0 747.2 767.7 784.8 801.8 835.9 870.1 887.1 921.2 61.63 64.29 65.19 66.11 69.76 73.45 74.33 78.03 3.55 3.50 3.53 3.55 3.51 3.47 3.50 3.46 31,359 31,359 33,266 35,173 35,173 35,173 37,080 37,080 70 71 71 71 71 71 72 72 377+378+378 378+378+378 378+378+400 378+400+400 378+400+401 378+401+401 400+401+401 401+401+401 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,600 1,350+1,600+1,600 1,350+1,600+1,600 1,350+,1600+1,600 1,600+,1600+1,600 1,600+1,600+1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 64 64 64 64 64 64 64 64 .DB 7ºC \ WB 6ºC : תנאי חוץ DB 20ºC חימום: תנאי פנים DB 35ºC : תנאי חוץ DB 27ºC \ W 110 י Pa : לחץ סטטי | 200% רמת תפוקה מרבית | ת הפנימיות

Hi-FLEXi S Heat Recovery Series S HR יחידות חיצוניות 4 קומבינציית כ"ס HP 86HP 88HP 90HP 92HP 94HP 96HP טון קירור TR 68.7 70.5 72.1 73.9 75.5 77.3 דגם AVWT-824FKFSA AVWT-844FKFSA AVWT-866FKFSA AVWT-886FKFSA AVWT-908FKFSA AVWT-928FKFSA קומבינציה AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-190FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA פעולת קירור תפוקה kW 241.5 248.0 253.5 260.0 265.5 272.0 תפוקה kBtu/h 824.0 846.2 864.9 887.1 905.9 928.1 הספק מבוא kW 69.76 72.29 74.77 77.33 79.83 82.42 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.46 3.43 3.39 3.36 3.33 3.30 פעולת חימום תפוקה kW 270.0 276.0 282.0 288.0 294.0 300.0 תפוקה kBtu/h 921.2 941.7 962.2 982.7 1,003.1 1,023.6 הספק מבוא kW 73.24 75.83 78.12 80.75 83.06 85.71 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 3.69 3.64 3.61 3.57 3.54 3.50 איוורור קצב זרימת אוויר CFM 39,764 39,764 40,788 40,788 41,813 41,813 רעש רמת לחץ קול dB(A) 72 72 72 72 72 72 משקל משקל יחידה kg 369+369+377+378 369+369+378+378 369+377+378+378 369+378+378+378 377+378+378+378 378+378+378+378 מידות גובה mm 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 רוחב mm 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 1,350+1,350+1,350+1,350 עומק mm 750 750 750 750 750 750 תפעול מערכת שיחזור חום צנרת גז לחץ נמוך inch 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 צנרת גז לחץ גבוה \ נמוך inch 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 צנרת נוזל inch 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 משאבת חום מערכת הפעלה צנרת גז inch 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 צנרת נוזל inch 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 חיבור יחידות פנימיות חיבור יחידות פנימיות מקסימלי 64 64 64 64 64 64 19ºC נתוני התפוקות נבדקו בתנאים הסטנדרטיים: קירור: תנאי פנים | 165m אורך צנרת מרבי | 15m – הפרש גובה בין יחידות פנימיות | 40m \ מתחת 50m הפרש גובה בין יחידה חיצונית ליחידות פנימיות - מעל | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה של הי 100% יכולות הקירור והחימום הנ"ל מראות את היכולות כאשר היחידה החיצונית מופעלת עם דירוג | B על פי נספח EN14511 ערכי הרעש הנ"ל נמדדו תחת תקן בינלאומי | WB (-25ºC) - (16.5ºC( : חימום | DB (-10ºC)-(52ºC( טווחי פעולה: קירור

98HP 100HP 102HP 104HP 106HP 108HP 110HP 112HP 78.6 80.8 82.0 84.2 85.4 87.6 88.9 91.0 AVWT-946FKFSA AVWT-968FKFSA AVWT-988FKFSA AVWT-1008FKFSA AVWT-1026FKFSA AVWT-1048FKFSA AVWT-1066FKFSA AVWT-1088FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-212FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-232FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-250FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA AVWT-272FKFSA 276.5 284.0 289.5 296.0 300.5 308.0 312.5 320.0 943.4 969.0 987.8 1,010.0 1,025.3 1,050.9 1,066.3 1,091.8 83.72 86.06 87.10 89.70 90.99 93.33 94.63 96.97 3.30 3.30 3.32 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 305.0 315.0 324.0 330.0 335.0 345.0 350.0 360.0 1,040.7 1,074.8 1,105.5 1,126.0 1,143.0 1,177.1 1,194.2 1,228.3 86.62 90.29 92.19 94.87 95.76 99.46 100.34 104.05 3.52 3.49 3.51 3.48 3.50 3.47 3.49 3.46 43,720 43,720 45,627 45,627 47,534 47,534 49,441 49,441 72 72 72 73 73 73 73 73 378+378+378+400 378+378+378+401 377+378+401+401 378+378+401+401 378+400+401+401 378+401+401+401 400+401+401+401 401+401+401+401 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,350+1,350+1,350+1,600 1,350+,1350+1,350+1,600 1,350+1,350+1,600+1,600 1,350+1,350+1,600+1,600 1,350+1,600+1,600+1,600 1,350+1,600+1,600+1,600 1,600+,1600+1,600+1,600 1,600+1,600+1,600+1,600 750 750 750 750 750 750 750 750 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 13/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 64 64 64 64 64 64 64 64 .DB 7ºC \ WB 6ºC : תנאי חוץ DB 20ºC חימום: תנאי פנים DB 35ºC : תנאי חוץ DB 27ºC \ WB 1 110 י Pa : לחץ סטטי | 200% רמת תפוקה מרבית | יחידות הפנימיות

פאנלים סולארים קירור חימום חימום תת רצפתי מים חמים חימום חשמלי מחמם גז מערכת רב תכליתית ניתן ליישם מגוון פתרונות באמצעות Hisense הרב תכליתית של Hi FLEXi S Heat Recovery- באמצעות סדרת ה מוצר אחד. חימום וקרור הבית באמצעות מערכת מיזוג מתקדמת, חימום מים משולב (גם בתוספת למערכת סולרית או חימום בגז) וחימום מערכות מים במערכות תת רצפיות והכל באופן יעיל, חסכוני, אמין ומתקדם.

Hydro Box תיבת הידרו דגם יחידת מים AHM-080FJFAA AHM-160FJFAA מתח הזנה 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz (A 35 / 24℃ / W 12-7℃) תפוקת קירור 7.5 13.5 (A 7 / 6℃ / W 30-35℃) תפוקת חימום kW 8 16 הספק מבוא kW 0.08 (3.08) 0.14 (3.14) מידות גובה mm 890 890 רוחב mm 520 520 עומק mm 320 320 משקל kg 55 58 ייצור מים חימום ﬤ C 20-55 20-55 מערכת חימום ריצפתי ﬤ C 35-75 35-75 קירור ﬤ C 5-20 5-20 צנרת גז inch 3/8 3/8 נוזל inch 5/8 5/8 ℃ טווח פעולה קירור יחידה פנימית מקסימלית מינימלית יחידה פנימית DB 32℃ / WB 23℃ DB 21℃ / WB 15℃ יחידה חיצונית DB 52℃ * DB -10℃ חימום יחידה פנימית מקסימלית מינימלית יחידה פנימית DB 27℃ DB 15℃ יחידה חיצונית WB 16.5℃ WB -25℃** יחידת קירור מים מקסימלית מינימלית כניסת מים 25℃ 10℃ יחידה חיצונית DB 48℃ DB 10℃ חימום ריצפתי תיבת הידרו מקסימלית מינימלית כניסת מים 54℃ 10℃ יחידה חיצונית WB 16.5 WB -25** חימום דוד מים תיבת הידרו מקסימלית מינימלית כניסת מים 54℃ 10℃ יחידה חיצונית WB 43℃ WB -25℃** טווח בקרת פעולה (*) DB 48℃ ~ DB 52℃ (**) WB -20℃ ~ WB -25℃

צנרת בודדת צנרת מרובת חיבורים HCHS-N06X(A) HCHS-N10X(A) HCHM-N04X(A) HCHM-N08X(A) HCHM-N12X(A) HCHM-N16X(A) מתח אספקה 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz הספק מבוא W 5.0 5.0 11.2 22.4 33.6 44.8 תפוקה מקסימאלית kW 16.0 28.0 44.8 85.0 85.0 85.0 מספר מפצלי צנרת 1 1 4 8 12 16 מדד תפוקה מכסימלית לצנרת מיתוג kW - - 16 16 16 16 מספר מירבי של יחידות פנימיות בחיבור לצנרת מיתוג יח' 8 8 8 8 6 6 מידות גובה mm 191 191 260 260 260 260 רוחב mm 301 301 303 543 783 1,023 עומק mm 214 214 352 352 352 352 משקל kg 6.3 6.4 14.1 25.2 35.5 46.7 רעש רמת רעש dB(A) 33 33 31 31 34 34 רעש מקסימאלי dB(A) 46 46 43 46 48 49 מידות צנרת חיצוניות גז לחץ גבוה \ נמוך inch 5/8 5/8 7/8 7/8 1 1/8 1 1/8 גז מצב יניקה inch 3/4 3/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 3/8 נוזל inch לא כלול לא כלול 1/2 1/2 5/8 3/4 מידות צנרת פנימיות גז inch 5/8 3/4 5/8 5/8 5/8 5/8 נוזל inch לא כלול לא כלול 3/8 3/8 3/8 3/8 HR רכזת מיתוג

HKF-25B2EC~HKF-100B2EC HKF-15B2EC דגם L L1 W1 W W2 H C N H1 HKF-15B2EC 665 723 580 514 290 265 90 Φ144 20 דגם L L1 W1 W W2 H C G N H1 HKF-25B2EC 745 675 600 656 315 270 90 19 Φ144 110 HKF-35B2EC 745 675 805 861 480 270 90 19 Φ144 110 HKF-50B2EC 825 755 905 961 500 270 96 19 Φ194 110 HKF-65B2EC 1,115 1,050 885 941 430 390 80 19 Φ242 175 HKF-80B2EC 1,115 1,050 1,135 1,191 675 390 80 19 Φ242 175 HKF-100B2EC 1,115 1,050 1,135 1,191 675 390 80 19 Φ242 175 נתונים טכניים דגם )CFM( נפח אוויר יעילות נקודת הטל (קיץ) יעילות נקודת הטל (חורף) )Pa( לחץ סטטי חיצוני מתח הזנה )A( זרם כניסה )KW( הספק כניסה רמת רעש dB(A) משקל (kg) גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך HKF-25B2EC 147 147 112 57 57 59 63 63 68 85 65 60 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 0.66 0.56 0.52 2 × 0.069 2 × 0.055 2 × 0.049 32 31 28 30 HKF-35B2EC 206 206 159 55 55 57 62 62 65 100 75 65 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 0.76 0.75 0.71 2 × 0.083 2 × 0.079 2 × 0.075 34 33 31 35 HKF-50B2EC 294 294 235 56 56 58 63 63 65 130 110 100 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 1.82 1.71 1.52 2 × 0.189 2 × 0.157 2 × 0.124 39 38 36 40 HKF-65B2EC 383 383 324 57 57 59 63 63 68 130 100 100 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 1.75 1.62 1.51 2 × 0.193 2 × 0.178 2 × 0.164 40 38 35 62 HKF-80B2EC 471 471 383 58 58 59 66 66 68 130 100 90 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 1 98 1.88 1.75 2 × 0.211 2 × 0.196 2 × 0.18 42 40 37 72 HKF-100B2EC 589 589 412 56 56 58 63 63 66 165 120 60 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 4.68 4.18 3.47 2 × 0.510 2 × 0.450 2 × 0.363 44 42 38 79 דגם )CFM( נפח אוויר יעילות נקודת הטל (קיץ) יעילות נקודת הטל (חורף) )Pa( לחץ סטטי חיצוני מתח הזנה )A( זרם כניסה )KW( הספק כניסה רמת רעש dB(A) משקל (kg) גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך גבוה בינוני נמוך HKF-15B2EC 88 88 65 58 58 60 65 65 69 85 70 65 1 Phase 220 - 240 V 50 Hz 0.38 0.36 0.31 2 × 0.041 2 × 0.038 2 × 0.029 30 29 28 25 מחליפי חום אוויר

דגם נפח אוויר )CFM ( יעילות נקודת הטל (קיץ) יעילות נקודת הטל (חורף) לחץ סטטי )Pa( חיצוני מתח הזנה זרם כניסה )A( הספק כניסה )KW( רמת רעש dB(A) משקל (kg) גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה HKL-400B2EE 2,354 55 63 220 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 5.89 2 × 1.71 57 312 HKL-500B2EE 2,943 53 61 240 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 8.78 2 × 2.20ְ 58 321 HKL-400B2EE~HKL-500B2EE נתונים טכניים דגם L L1 W W1 W2 H H1 HKL-400B2EE 1,625 1,675 1,330 1,300 665 1,050 490 HKL-500B2EE 1,625 1,675 1,330 1,300 665 1,050 490 דגם C G N N1 N2 N3 H2 HKL-400B2EE 50 25 370 330 500 690 475 HKL-500B2EE 50 25 370 330 500 690 475 HKF-250B2EE~HKF-300B2EE דגם L L1 W1 W W2 H H1 HKF-250B2EE 1,610 1,580 1,330 1,400 655 600 265 HKF-300B2EE 1,700 1,670 1,500 1,570 750 640 272 דגם C G N N1 N2 N3 H2 HKF-250B2EE 50 15 365 275 500 350 300 HKF-300B2EE 50 15 365 275 500 350 309 נתונים טכניים דגם נפח אוויר )CFM( יעילות נקודת הטל (קיץ) יעילות נקודת הטל (חורף) לחץ סטטי )Pa( חיצוני מתח הזנה זרם כניסה )A( הספק כניסה )KW( רמת רעש dB(A) משקל (kg) גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה HKF-250B2EE 1,471 54 62 180 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 3.86 2 × 0.72 53 185 HKF-300B2EE 1,766 55 63 200 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 5.12 2 × 1.16 56 222

HKF-150B2EE~HKF-200B2EE דגם נפח אוויר )CFM( יעילות נקודת הטל (קיץ) יעילות נקודת הטל (חורף) לחץ סטטי )Pa( חיצוני מתח הזנה זרם כניסה )A( הספק )KW( כניסה Noise Level dB(A) Weight (kg) גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה גבוה HKF-150B2EE 883 55 63 180 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 2.78 2 × 0.41 48 151 HKF-200B2EE 1,177 54 62 160 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz 2.89 2 × 0.52 49 172 נתונים טכניים דגם L L1 W1 W W2 H H1 HKF-150B2EE 1,500 1,550 1,200 1,170 600 540 250 HKF-200B2EE 1,550 1,600 1,400 1,370 700 540 250 דגם C G N N1 N2 N3 H2 HKF-150B2EE 50 25 320 300 320 300 250 HKF-200B2EE 50 25 320 300 320 300 250

Hi-FLEXi W ws Series יחידותחיצוניותמקוררותמים Series

כ"ס 8HP 10HP 12HP 14HP טון קירור TR 6.4 8.0 9.5 11.4 דגם AVWW-76FKFW AVWW-96FKFW AVWW-114FKFW AVWW-136FKFW קומבינציה / / / / פעולת קירור תפוקה kW 22.4 28.0 33.5 40.0 תפוקה kBtu/h 76.5 95.6 114.3 136.5 הספק מבוא kW 3.85 5.04 6.32 7.84 EER מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 5.82 5.55 5.30 5.10 פעולת חימום תפוקה kW 25.0 31.5 37.5 45.0 תפוקה kBtu/h 85.3 107.5 128.0 153.6 הספק מבוא kW 4.08 5.25 6.45 8.03 COP מקדם יעילות אנרגיה kW/kW 6.12 6.00 5.81 5.60 מחליף חום בתצורת המים טמפרטורת המים ﬤ C 10~45 10~45 10~45 10~45 רמת זרימת מים מדורגת L\min 76.7 96.0 115.0 138.3 מפל לחץ מים kPa 30 45 45 60 התנגדות לחץ מקסימלית kgf/cm2 20 20 20 20 רמת עוצמת רעש קירור \ חימום dB(A) 49/51 51/53 53/54 55/57 משקל משקל יחידה kg 166 166 171 171 מידות גובה mm 1,030 1,030 1,030 1,030 רוחב mm 820 820 820 820 עומק mm 560 560 560 560 צנרת נוזל inch 3/8 3/8 1/2 1/2 גז בלחץ נמוך inch 3/4 7/8 1 1/8 1 1/8 גז בלחץ גבוה \ נמוך inch 5/8 3/4 7/8 7/8 חיבור יחידות פנימיות כמות מומלצת 12 15 18 21 כמות מקסימלית 19 24 29 34 זרם מקסימלי A 16.1 18.7 22.5 28.1 מפסק הגנה - מאמ"ת חצי אוטומטי A ( C) 3x16 3x20 3x25 3x32 חתך כבל הזנה תלת פאזי mm2 4.0 4.0 6.0 6.0 Hi-FLEXi W Series Hi-FLEXi W Series W סדרה חימום וקירור בו זמנית התקנה נוחה ויעילה יעילות אנרגטית גבוה במיוחד תצורה קומפקטית במיוחד אפשרות לשימוש במגוון מקורות מים אפשרות התקנה בחללים סגורים ללא אוורור היא סדרת יחידות חיצוניות מקוררות מים Hi-FLEXi W ומקסימום של 8HP- עם יחידה חיצונית בתפוקה של מ יח' בטור. 3 על-ידי חיבור של 60HP הסדרה מאפשרת חימום וקירור בו זמנית על-ידי שימוש במגוון יחידות פיצול ייעודיות להתקנה נוחה ויעילה. הפרש גובה בין יחידה חיצונית ל | 18mm - היקף חיצוני צנרת ניקוז | G1- 1/4 B - תבריז חיבור | DN32 - צינור מים | 3 Phase 380 - 415 V 50 Hz מתח הזנה ערכי הרעש הנ"ל נמדדים בתא אנכי, ולכן יש לכלול את | 20ºC i כניסת מים DB י 20ºC \ WB 15ºC : \ חימום: תנאי פנים 35ºC \ יציאת מים 30ºC : כניסת מים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=