פני שבת נקבלה
מקררי מהדרין זה רק הייסנס

להשיג אצל