הכנות לפני התקנת מיבש

                                                             הכנות לפני התקנת מייבש
                                        עבור מותגי בלרס/ארסטון/הייסנס/המילטון/מידאה/גורניה ואסקו

הכנות לפני התקנה:
במידה ויש קונדנסור יש צורך בנקודת חשמל
במידה ואין קונדנסור יש צורך ביציאה לצינור אוויר (חלון או פתח)
יש לפנות מוצר ישן