תקנון לקוחות: מבצע - קנה מסך OLED או NanoCell  בגודל "65 וקבל אוזניות AirPods של אפל מתנה -המבצע נגמר!

***המבצע נגמר!***

 

28/08/19

תקנון לקוחות: מבצע - קנה מסך OLED או NanoCell  בגודל "65 וקבל אוזניות AirPods של אפל מתנה

ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ (להלן:"ח.י." או "החברה")  מודיעה בזאת על עריכת מבצע לצרכנים שירכשו מסך ממשווק מורשה לפי הרשימה המפורטת להלן יקבלו אוזניות AirPods Apple והכל בהתאם לתקנון המבצע כמפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 1. הגדרות:

"תקופת המבצע" - המבצע יחל ב 05/09/2019 -ועד לתאריך  22/10/2019 או עד גמר מלאי המסכים או ההטבות המוקדם מבין השניים.

"המוצר" - טלוויזית OLED או NanoCell (בגודל "65) מהדגמים הבאים:

 • OLED55B8Y
 • OLED55C8Y
 • OLED65B8Y
 • OLED65C8Y
 • OLED65E8Y
 • OLED65W8Y
 • OLED77C8Y
 • OLED55C9
 • OLED65C9
 • OLED65E9
 • OLED65W9
 • OLED77C9
 • 65SM8100
  65SM8600
  65SM9000
  65SM9500
  75SM9000
  75SM8600

"משווק מורשה"– משווק או אתר סחר המנוי ברשימת המשווקים המורשים כפי שתהיה מעת לעת באתר קבוצת ח.י בכתובת:www.hye.co.il. 

"צרכן" – לקוח אשר גילו מעל 18 שנה ורכש בתקופת המבצע את המוצר ממשווק מורשה .

"ההטבה"- אוזניות2 with Wireless Charging Case  AirPods Apple בשווי של 999 ₪.

 1. תנאים:
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה, שמבוצעת בתקופת המבצע אצל המשווק המורשה יוקלדו במלואם.
 3. החברה תספק את ההטבה באופן הבא:
  • צרכן שביצע הובלה והתקנה באמצעות החברה – יקבל מסרון שבו יצוין כי ההטבה בדרך אליו. ההטבה תגיע תוך מקסימום 21 ימי עסקים  מיום ההתקנה באמצעות חברת שילוח, לתא השילוח הקרוב לביתו ע"פ הכתובת המופיעה בחשבונית בלבד.
  • צרכן שלא ביצע הובלה והתקנה דרך ח.י. - יוכל לממש את ההטבה דרך אתר ח.י – בדף מימוש האחריות באתר קבוצת ח.י. שם ימלא את פרטיו ויצרף חשבונית קניה. לאחר בדיקת כל פרטיו ע"י ח.י יקבל מסרון שבו יצוין כי ההטבה בדרך אליו. ההטבה תגיע תוך מקסימום 21 ימי עסקים מיום אישור הרישום, באמצעות חברת שילוח, לתא השילוח הקרוב לביתו ע"פ הכתובת המופיעה בחשבונית בלבד.
 1. ההטבה אינה כוללת כפל מבצעים והנחות.
 2. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
 3. מחיר המוצר איננו כולל ההובלה- עלות הובלה בכפוף למחירון החברה.
 4. מחיר המוצר איננו כולל התקנה- עלות התקנה בכפוף למחירון החברה.
 1. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המוצר שנרכש במסגרת המבצע בתקופה הקבועה בחוק ובכפוף לאמור בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 1. המוצרים/מוצר וכן ההטבה הוחזר/ו בשלמותם/ו, ושכל חלקי המוצרים/מוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו/הם שימוש ובאריזתו המקורית.
 2. במקרה בו יוחזר/תבוטל רכישת המוצר אך לא תוחזר ההטבה יקוזז ללקוח מחיר הפריט לפי מחירון החברה מעלות המוצר .
 3. במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .
 4. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.

 1. כללי
  1. מינימום יחידות מכל מוצר למבצע: 1000 יחידות.
  2. מינימום יחידות ההטבה למבצע: 1000 יחידות.
  3. אחריות למסך: 3 שנים.
  4. אחריות לאוזניות2 with Wireless Charging Case AirPods Apple- 1 שנה ע"י די.סי.אס מחשבים ותקשורת בע"מ.
  5. המחיר הסופי של המסכים נקבע ע"י העוסק ואיננו באחריות החברה ולחברה אין כל שליטה עליו. החברה אחראית לספק בהתאם לתנאי תקנון זה את ההטבה בלבד.
  6. ח.י רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  8. המבצע יחול רק על מוצרים בעלי תעודת אחריות של חברת ח.י. אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ ושנרכשו ממשווקים ואתרי סחר מורשים כפי שמופיעים באתר האינטרנט שכתובת:   hye.co.il.
  9. המבצע לא יחול על מוצרים שנרכשו מעודפים/ תצוגות/ משומשים.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  11. החברה שומרת לעצמה זכות בלעדית לשנות את ההטבה ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת.
  12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
  13. ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התע"ש 14 כפר סבא.