תקנון פעילות מקררי HISENSE  ספטמבר 2020 – מקרר+תווי קניה

             תקנון פעילות מקררי HISENSE  ספטמבר 2020 – מקרר+תווי קניה

 

חברת סינודן בע"מ (להלן: "החברה") מקבוצת ח.י תעניק לצרכן שירכוש מקרר מדגםRQ82  במשווקים מורשים: רשת שיא החשמל והמיזוג, רשת ת.צורף, חשמלית בית אל, שטרן שיווק וד.ב מיטב בתקופת הפעילות תווי קניה בשווי 1000 ₪ , בכפוף למלאי זמין והכל בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

 

הגדרות:

"תקופת הפעילות" - החל מיום 03.09.20 עד ליום 30.09.20 או עד לגמר מלאי ההטבה לפי המוקדם מבין השניים.

"משווקים מורשים"– רשת שיא החשמל והמיזוג, רשת ת.צורף, חשמלית בית אל, שטרן שיווק וד.ב מיטב.

"צרכן" – לקוח פרטי, שגילו מעל 18 שנה, אשר ירכוש, בתקופת הפעילות, מקרר לשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד, ממשווק מורשה. 

"מקרר" – מקרר מהדגמים: RQ82WGKI, RQ82BGKI, RQ82SKI

"תווי קניה" –תווי קניה של "תו הזהב" בשווי של 1000 ₪.

"מהות הפעילות" – צרכן שירכוש מקרר מדגם RQ82 ממשווקים מורשים :רשת שיא החשמל והמיזוג, רשת ת.צורף, חשמלית בית אל, שטרן שיווק וד.ב מיטב בתקופת הפעילות, יהיה זכאי לקבל –תווי קניה בשווי 1000 ₪

תנאים נוספים:

 

 1. המבצע יחול רק אם אספקת המקרר תבוצע עד ליום 10.2020
 2. באחריותו של הצרכן לוודא שפרטי ההזמנה יוקלדו במלואם ובכלל זה יוקלדו תווי קניה בשווי 1000 ₪
 3. ידוע לצרכן, שאם החברה לא תקבל את כל פרטי ההזמנה הכוללת מקרר ותווי קניה בשווי 1000 ש"ח באותה ההזמנה – היא לא תהיה מחויבת לספק את תווי הקניה , והצרכן יהיה מנוע מלהעלות טענות כלשהן בעניין זה.
 4. תווי הקניה יסופקו לבית הלקוח בעת קבלת המקרר ואו עד 14 ימי עסקים מיום אספקת המקרר.  
 5. חיוב בגין ההובלה של המקרר לבית הצרכן:

300 ₪ כולל מע"מ (עד קומה שלישית, הובלה מקומה 3 ומעלה בבניין ללא מעלית יחויב הלקוח בסך 50 ₪ על כל קומה). התשלום ישולם ישירות לחברת ההובלות בזמן האספקה.

 1. חיוב פירוק דלתות המקרר במקרה הצורך 50 ₪ לכל דלת כולל מע"מ .
 2. מחיר ההובלה לא כולל מנוף.
 3. ההטבה כוללת אספקה בלבד בתשלום כאמור בסעיף 5 לעיל, ללא התקנה.
 4. ביטול עסקה- ייעשה על פי הקבוע בחוק

ניתן להחזיר את המקרר ותווי הקניה שניתנו במסגרת הפעילות האמורה בתקופה הקבועה בחוק,  ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגין המקרר בניכוי עמלת ביטול ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן במצטבר:

 • המקרר ו/או תווי הקניה הוחזרו בשלמותם, שכל חלקי המקרר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ובאריזתו המקורית, שתווי הקניה לא מומשו
 • במקרה של ביטול עסקה והחזרת המקרר ללא תווי הקניה , יחויב הלקוח בהתאם לשווי המלא של תווי הקניה, בסך של  1000 ₪ כולל מע"מ שיקוזזו ממחיר ביטול עסקת המקרר.

 

במקרה של ביטול עסקה לא יבוצע זיכוי בגין מחיר ההובלה .

במקרה של ביטול, בעבור הובלת המקרר בחזרה למחסני החברה ייגבה תשלום לפי מחירון החברה.   

 • אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- ומתקנותיו.
 1. כללי
  • מינימום סך כמות מקררים לפעילות: 50 יחידות מכל דגם.
  • מינימום סך כמות תווי קניה לפעילות: 300 יחידות של 500 ₪ ליחידה
  • החברה רשאית להפסיק את הפעילות או לשנות את תנאיה בכל זמן ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לגרוע תווי קניה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו\או לשנות את התקנון.
  • הפעילות תחול על מוצרים חדשים בלבד, לא כולל עודפים ותצוגה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מצרכן את ההטבה במידה ויימצא כי אותו צרכן נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או פרטי הלקוח לא הוזנו כראוי במעמד ההזמנה.
  • האחריות על המקרר - תינתן בכפוף לאמור בתעודת האחריות המצורפת להם, על ידי סינודן בע"מ(טל' שרות לקוחות: 6683*).
 • החברה אינה אחראית בשום אופן להטבה ו/או לכל דבר הנובע ו/או קשור בהם, לרבות לתקינותם והצרכן יהיה מנוע מלהעלות כלפיה טענה כלשהי בעניין זה. הצרכן יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה טענות כלשהן בקשר עם תווי הקניה ו/או טענות לנזקים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות.
 • החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם לגבי הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשורים בפעילות ו/או בתקנון זה.
 • ניתן לעיין בתקנון הפעילות במהלך תקופת הפעילות באתר האינטרנט של קבוצת ח.י בכתובת hye.co.il וכן במשרדי קבוצת ח.י ברחוב התעש 14 כפר סבא
 • מבצע זה אינו נכלל בכפל מבצעים.