תעודות ואישורים

אישור פיקוד העורף לתאורת בטחון
פיקוד העורף, מחלקת מיגון, אישור אספקת גופי תאורת בטחון
אישור משרד הבינוי, מינהל הנדסה וביצוע ועיריית ת"א
אישור משרד הבינוי, מינהל הנדסה וביצוע ועיריית ת"א
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ - אישור ספק
משרד הביטחון - אישור ספק
משרד הבינוי והשיכון, אישור אספקה לדגם MINI MARTIN
משרד הבינוי והשיכון, אישור אספקה לדגם STORK LB
עיריית תל אביב תאורת פנים – אגף משאבי חינוך
מכון התקנים הישראלי, תו איכות (עברית)
מכון התקנים הישראלי, תו איכות (אנגלית)