מרכז הספורט הלאומי

סוג הפרויקט: תאורת פנים

קבלן מבצע: ח.י. פתרונות חכמים

תכנון: ח.י. פתרונות חכמים

גופי תאורה: ח.י. פתרונות חכמים

תאור הפרויקט: תכנון, אספקה והתקנה של פרויקט התייעלות אנרגטית באולמי מרכז הספורט הלאומי