הכנות לפני התקנת מקרר/מקפיא

                                עבור מותגי בלרס/ארסטון/הייסנס/המילטון/מידאה/ליבלו/ביאנקה/גורניה ואסקו

הכנות לפני התקנת מקרר/מקפיא
יש להעמיד את המקרר 5 שעות לפני הפעלה , הטמפ' תסתדר במקרר תוך כמה שעות
הפיכת דלתות בעלות 250 ש"ח במידה וניתן לביצוע
בדגמים RS34 +RS47 הפיכת דלתות בעלות 350 ש"ח במידה וניתן לביצוע
יש לפנות מוצר ישן

מקררי גורניה ואסקו
מקרר אינטגרלי - לבדוק שיש פתחי אוורור נישה מתאימה ושקעי חשמל פעילים
שקע חשמל
ש לפנות מוצר ישן